Välkomna till Amanah

Amanah är ett judiskt-muslimskt samarbetsprojekt vars syfte är att bygga tillit och förtroende mellan judar och muslimer i Sverige, samt att öka förståelsen för judisk och muslimsk religion, tradition och kultur hos majoritetsbefolkningen.


Boka mötestid med Amanah

Rabbin Moshe-David HaCohen och Salahuddin Barakat (Amanah), träffar er gärna. Använd nedanstående bokningsfunktion, oavsett om du är en skola, från media, student, konferensarrangör eller övrigt.