The Jewish Chronicle om Amanahs uppmärsammade annons

The Jewish Chronicle om Amanahs uppmärsammade annons

Amerikanska The Jewish Chronicle uppmärksammar i en artikel Amanahs annons i Sydsvenskan i samband med Eid-festen (avslutningen av Ramadan). Annonsen hade rubriken: “Vi judar och muslimer i Malmö har bara en sak att säga till varandra: Salaam Shalom”, och stöttades både av Judiska Församlingen i Malmö och Malmö Muslimska Nätverk. Rabbin Moshe-David HaCohen, som driver Amanah tillsammans med imam Salahuddin Barkat pekar i artikeln på att annonsen visar att arbetet med att bygga förroende en dialog mellan judar och muslimer i Malmö har börjat bära frukt. Sedan Amanahs start på hösten 2017 har HaCohen och Barakat bland annat besökt skolor tillsammans, träffat  grupper från olika delar av samhället och organiserat Beit Midrash / Madrasa, interreligiösa kvällseminarier där både judar och muslimer studerat varandras texter. Ämnena för dessa seminarier hittills har varit offrande av Isak/Ishmael, omskärelse och kosher/halal.
“En sådan annons hade inte varit möjlig att publicera ens för ett år sedan”, säger Moshe-David HaCohen.

Share

Recommended Posts