Category: Nyheter

August 2018
Posted at: August 27, 2018
Amanah i Malmedalen

Rabbin Moshe-David HaCohen och imam Salahuddin Barakat höll en öppen debatt om integration på Malmedalen, Malmös nya politiska festival i stadsdelen Rosengård. Malmedalen pågick  mellan den...

Comments Off on Amanah i Malmedalen
July 2018
June 2018
Posted at: June 15, 2018
Amanah bakom unik fredsannons i Sydsvenskan

I samband med Eid al-fitr, det stora firandet som avslutar Ramadan, har Amanah infört en unik annons Sydsvenskan (2018-06-15) med ett tydligt fredsbudskap mellan judar och muslimer...

Comments Off on Amanah bakom unik fredsannons i Sydsvenskan
June 15, 2018