Vad är Amanah?

AMANAH är ett projekt som är baserat på en personlig relation och dialog mellan imam Salahuddin Barakat and rabbin Moshe-David HaCohen, som representanter och bryggor mellan deras respektive församlingar i Malmö.

AMANAH är en opolitisk organisation – bortom politik, som tror att religion och tradition kan skapa ett band som främjar och utvecklar relationer.

AMANAH ska, med rötterna i judisk och islamisk identitet, engagera sig i och driva diskussioner om tradition och kultur. Detta för att skapa ett mer öppet samhälle präglat av tillit, och för att motverka hat och rädsla för den andre och det okända (antisemitism och islamofobi) samt radikalism/extremism.

AMANAH:s målsättning är att bidra till att öka förtroendet mellan olika grupper i samhället för att främja relationer präglade av tillit, samt bidra till en bättre bild Malmö stad.

Exempel på aktiviteter:

  • Möten med skolor från alla delar av Malmö där projektet ska skapa en effektiv modell för att diskutera identitet och kultur genom mötet med Imam och Rabbi inom skolorna samt bjuda in dem på religiösa och kulturella platser (synagogan, moské etc.) för vidare diskussion.
  • Gemensamma religiösa möten / festivaler
  • Händelser – Paneldiskussioner, gemensamma film- och musikevenemang.
  • Beit Midrash/Madrasa – öppna lärdomssessioner för jämförelse mellan traditionella texter och för att dela med sig av traditioner. Syftet är också att se utmaningarna för religionen i mötet med samtidens etiska spörsmål, samt utmana extremism och radikalism genom att studera de källtexter som används av radikala krafter för att stödja sin filosofi och handlingar.
  • Workshops för att skapa relationer för att motverka potentiella lokala såväl som globala konfliktszoner.
  • Podcasts med diskussioner.

Artikel om Amanah i Statens Stöd för Trossamfunds (SST) årsbok 2018.

OM GRUNDARNA


Islamakademin – Imam 

SALAHUDDIN BARAKAT

Salahuddin Barakat är svensk imam och sunni-muslimsk teolog och rättslärd. Salahuddin undervisar idag vid Islamakademin och är aktiv i en rad olika interreligiösa projekt.  Salahuddin sitter i styrelsen för stiftelsen Open Skåne där han representerar Malmös Muslimska Nätverk och sitter i SMFRs (muslimska fredsrörelsen) religiösa råd.


FACEBOOKEMAIL

Judiska församlingen i Malmö – Rabbin

MOSHE-DAVID HACOHEN

Moshe-David är den officiella rabbinen i Malmös judiska församling och är en ortodox utbildad rabbin med särskilt intresse för judisk andlighet. Moshe-David doktorerar i judisk historia och filosofi vid universitetet i Haifa och undervisar judisk teologi, kultur och tradition i Malmö och andra delar av Sverige samt är aktiv i det interreligiösa arbetet.


FacebookEMAIL

Vad betyder ordet Amanah?

På hebreiska betecknar ordet Amanah tro, stöd, bekräftande och visshet. Det är även besläktat med ordet “amen” som betyder att bekräfta. Ordet Amanah är också starkt förknippat med förbund och överenskommelse. Amanah är även beslutat med “aman” som betyder tillförlitlighet och trofasthet.


På arabiska används ordet Amânah för att beteckna förtroende, tillit, pålitlighet och trygghet. Det är också besläktat ordet för tro [imân] och är en grundläggande islamisk princip som är så viktig att Profeten Muhammad ﷺ definierade tro (imân) och den troende (mu’min) genom den då han sa: “Den troende (mu’min) är den människor förlitar (amânah) sig på gällande deras liv, egendom och ära.” och “Där finns ingen (fulländad) tro för den som inte har amânah.”