Boka ett möte med Amanah

Skolor
Boka ett skolbesök för din högstadie- eller gymnasieklass. Ett besök av Amanah är till för dig som vill berika religionsundervisningen, skapa förståelse för diskrimineringsfrågor eller helt enkelt bara vidga dina elevers förståelse för dialog mellan olika traditioner. Imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen vill ha en öppen diskussion som bidrar till att öka dina elevers mognad och omvärldsförståelse. Amanahs verksamhet stöttas av olika bidrag och besöket är kostnadsfritt för din skola. Diskussionen kommer att vara på engelska. Du får gärna bidra till att översätta till dina elever om någon inte skulle förstå.

Religionsdialog
Vi deltar med glädje i interreligiös dialog för att bidra till en bättre social sammanhållning och förståelse i samhället.

Vi träffar dessutom gärna grupper och enskilda i följande sammanhang:
Studenter och grupper inom religiösa studier
Konferenser lokalt och internationellt
Media
Sponsorer
Politiker
Civilsamhället och organ som arbetar mot antisemitism, islamofobi och diskriminering