Tag: Malmö Muslimska Nätverk

August 2018
Posted at: August 27, 2018
Amanah i Malmedalen

Rabbin Moshe-David HaCohen och imam Salahuddin Barakat höll en öppen debatt om integration på Malmedalen, Malmös nya politiska festival i stadsdelen Rosengård. Malmedalen pågick  mellan den...

Comments Off on Amanah i Malmedalen
July 2018
July 4, 2018