Amanah har fått medel från Allmänna Arvsfonden för projektet Tro på tillit. Projektet ska ta fram en digital lärplattform som ska motverka antisemitism och islamofobi som ska kunna användas i skolor och ungdomsorganisationer. Genom att bidra till ökad förståelse mellan judar, muslimer och majoritetssamhället vill Tro på tillit skapa förutsättningar för en starkare samhällsgemenskap.

 

Projektet arbetar med unga 12-25 år, som är direkt involverade i framtagandet av lärplattformen, för att säkerställa att unga kan relatera till och engagera sig i innehållet i lärplattformen. Vi jobbar med ungdomar i referensgrupper och testar innehållet i skolklasser och ungdomsgrupper. Till lärplattformen tar vi också fram en lärarhandledning.

 

I lärplattformen får deltagarna möta de två karaktärerna Sara och Nora, deras vänner, familj och andra personer i deras omgivning. Sara är judinna och Nora är muslim. Deltagarna möter Sara och Nora i deras vardagsliv i skolan, på fritiden, i hemmet och i sociala medier, och får i interaktiva samtal diskutera olika situationer som flickorna är med om. Lärplattformen arbetar med olika teman kring islamofobi och antisemitism, där religionsfrihet, konspirationsteorier, hot och hat respektive Israel-Palestina-konflikten är bärande element.

 

Lärplattformen kommer kunna användas i ämnena religion, historia och samhällskunskap i undervisningen i år 7-9 i grundskolan samt i år 1 på gymnasiet.

Top
oh hello you
Award-winning
creative agency.
Delivering high-quality projects for international clients. Ask us about digital, branding and storytelling.

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA